Thứ nhất, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam (Công ty Hoa Linh Hà Nam) sử dụng tài liệu quảng cáo là nội dung trong Giấy chứng nhận do Tạp chí Kinh tế Việt Nam cấp tháng 12/2020, số hiệu: 896/TCKTVN-12-2020 để làm căn cứ quảng cáo từ “số 1” trên đề can dán nhãn trên hộp sản phẩm mỹ phẩm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu truyền thống (LSX: 158 ngày sản xuất 07.12.21) do Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh Hà Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có nội dung: “Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu truyền thống là sản phẩm được tin dùng số 1 trong dòng kem đánh răng dược liệu thảo dược là tài liệu không hợp pháp.

Sau khi Sở Y tế tỉnh Hà Nam đối chiếu với các quy định của pháp luật, nhận thấy tài liệu này không có cơ sở pháp lý để chứng minh hợp pháp Công ty làm điều kiện cần có để quảng cáo từ “số 1”. Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Văn bản số 5699/VBHN – BVHTTDL ngày 18/12/2018 của Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch.

tbb1861-1665713443.jpg

Nội dung Thông báo số 1861/TB-SYT của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật một số nội dung về quảng cáo mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam.

Thứ hai, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam thực hiện quảng cáo từ “số1” đến thời điểm ngày 29/6/2022 trên đề can dán trên hộp sảm phẩm mỹ phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu truyền thống là quá thời hạn quy định trong Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 25/2020/XNQC-YTHNa do Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 22/12/2020 cho sảm phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu truyền thống của Công ty Hoa Linh Hà Nam.

Qua đối chiếu với các quy định pháp luật, Sở này cũng nhận thấy việc Công ty quảng cáo từ “số 1” dán vào hộp sản phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu truyền thống đến thời điểm ngày 29/6/2022 là quá thời hạn quy định tại khoản 2, Điều 2 Văn bản số 55699/VBHN – BVHTTDL ngày 18/12/2018 của Bộ VHTTVDL; đây là việc thực hiện quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

kdrnc-1665622690.jpg

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).

Thứ ba, tương tự như việc sử dụng tài liệu quảng cáo KĐR dược liệu Ngọc Châu truyền thống, Sở Y tế Hà Nam cũng khẳng định, việc Công ty Hoa Linh Hà Nam sử dụng tài liệu, nội dung trong Giấy chứng nhận do Tạp chí Kinh tế Việt Nam cấp tháng 12/2020, số hiệu: 986/TCKTVN-12/2020 để làm căn cứ quảng cáo từ “số 1” trên đề can dán trên hộp sản phẩm mỹ phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu trắng sáng có nội dung: KĐR dược liệu Ngọc Châu trắng sáng là sản phẩm được tin dùng số 1 trong dòng kem đánh răng dược liệu thảo dược là tài liệu không hợp pháp.

Thứ tư, việc Công ty Hoa Linh Hà Nam quảng cáo từ “số 1” đến thời điểm ngày 29/6/2022 trên đề can dán trên hộp sảm phẩm mỹ phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu trắng sáng là quá thời hạn quy định trong Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 24/2020/XNQC -YTHNa mà Sở Y tế Hà Nam cấp cho đơn vị này ngày 22/12/2020 cho sản phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu trắng sáng.

Sở này cũng ghi rõ trong Thông báo số 1861/TB-SYT rằng,  Công ty Hoa Linh Hà Nam quảng cáo từ “số 1” trên đề can dán vào hộp sảm phẩm mỹ phẩm KĐR dược liệu Ngọc Châu trắng sáng tính đến thời điểm ngày 29/6/2022 là quá thời hạn quy định tại khoản 2, Điều 2 Văn bản số 5699/VBHN-BVHTTDL ngày 18/12/2018 của BVHTTDL; đây là việc thực hiện quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

kdrncts-1665713269.jpg

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).

Thứ năm, qua kiểm tra, đánh giá, Sở Y tế Hà Nam cũng khẳng định, chưa có cơ sở để tiến hành đánh giá nội dung “giúp cải thiện tối đa tình trạng viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng” khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sảm phẩm đó là thuốc (khoản 15, Điều 6, Luật Dược).

Thứ 6, việc Công ty Hoa Linh Hà Nam quảng cáo tờ rời quảng cáo trong hộp kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trắng sáng, là nội dung không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Trước đó, hồi tháng 3/2021, đơn vị này cũng đã từng bị Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hà Nam xử phạt 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) với các lỗi tương tự là quảng cáo sử dụng các từ “số 1”, quảng cáo mỹ phẩm kem đánh răng dược liệu Ngọc châu truyền thống với nội dung “sản phẩm được tin dùng số 1” trên vỏ bao bì ngoài sản phẩm. Và thành thực hối lỗi, chủ động khai báo, và sẽ có biện pháp khắc phục.

Vậy có không việc đơn vị này, đang quá coi thường pháp luật cũng như sức khoẻ người tiêu dùng, ngang nhiên quảng cáo sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng?

Do đó người tiêu dùng phải hết sức cẩn trọng với các hộp KĐR dược liệu Ngọc Châu truyền thống và trắng sáng của Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh Hà Nam trên. Vì không hề có căn cứ nào chứng minh chúng là sản phẩm “giúp cải thiện tối đa tình trạng viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng” hay là “sản phẩm được tin dùng số 1”.